Archive for February, 2017

Magnitude 6.9 – 283km S of Ndoi Island, Fiji – February 24, 2017

February 24, 2017
USGS Event Page
2017-02-24 17:28:43 (UTC)
Magnitude 6.9
283km S of Ndoi Island, Fiji
Location   -23.203°S  -178.845°W
Depth  396.1 km (deep focus earthquake)
amma_fiji_02242017
Advertisements

Magnitude 6.5 – 42km E of Padilla, Bolivia – February 21, 2017

February 22, 2017

USGS Event Page
2017-02-21 14:09:04 (UTC)
Magnitude 6.5
42km E of Padilla, Bolivia
Location  -19.284°S  -63.899°W
Depth  597.9 km  (deep focus earthquake)
mcma_bolivia_02212017unnamedTexas TXESP Seismogram

Magnitude 5.3 – 87km S of Tok, Alaska – February 13, 2017

February 13, 2017

USGS Event Report
2017-02-13 07:17:12 (UTC)
Magnitude 5.3
87km S of Tok, Alaska
Location:  62.515°N  -142.749°W
Depth  7.6 km
shallow earthquake
alaska_02132017